Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania
Tresc
Przedszkole jest czynne codziennie, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, w godzinach 7.00-17.00.
Przedszkole jest placówką nieferyjną. W trakcie wakacji corocznie organizowany jest dyżur wakacyjny - termin dyżuru ustalany jest na początku roku kalendarzowego.
Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie określonym przez obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Podstawowym dokumentem określającym zasady funkcjonowania przedszkola jest Statut Przedszkola nr 51 "Misia Czarodzieja".
Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowywany przez dyrektora do 30 kwietnia i zatwierdzany przez organ prowadzący.
Zalaczniki
Statut Przedszkola nr 51 "Misia Czarodzieja"


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa