Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zasady funkcjonowania

Treść

Przedszkole jest czynne codziennie, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, w godzinach 7.00-17.00.

Przedszkole jest placówką nieferyjną. W trakcie wakacji corocznie organizowany jest dyżur wakacyjny - termin dyżuru ustalany jest na początku roku kalendarzowego.

Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie określonym przez obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Podstawowym dokumentem określającym zasady funkcjonowania przedszkola jest Statut Przedszkola nr 51 "Misia Czarodzieja".

Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowywany przez dyrektora do 30 kwietnia i zatwierdzany przez organ prowadzący.Wprowadził BZMW/ext.JKozicka 2012-12-07
Aktualizujący Łabudzka Izabela 2022-09-26
Zatwierdzający Łabudzka Izabela 2022-09-26
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2022-09-26
Wersja standardowa